Akcja „Szkoła Pamięta”

Akcja „Szkoła Pamięta” to inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – w tej ogólnonarodowej i lokalnej.

Tegoroczne przedsięwzięcia Akcji w nowej szkole, dotyczyć będą:

– odwiedzania lokalnych miejsc pamięci narodowej,

– uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów,

przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych,

– zorganizowanie Rajdu Rowerowego w miejscach Pamięci Narodowej w naszej Gminie – przedsięwzięcie zrealizowane,

– spotkani z osobą popularyzującą historię Podlasia, np. z Dyrektorem Muzeum Podlaskiego p. Waldemarem Wilczewskim.

Osoby odpowiedzialne ze realizację zadania:

– p. Mariusz Kozicki

– Ks. Mariusz Okułowicz

– p. Magdalena Romanowska

– p. Anna Okurowska

– p. Katarzyna Kołos

– p. Marek Danilewicz jr.

Na zakończenie akcji zostanie zorganizowany specjalny apel podsumowujący nasze działania.

Niewodnica Kościelna, 2022.10.23