Dyrektor

Dyrektor mgr Marek Danilewicz

Marek Danilewicz jest założycielem, właścicielem oraz dyrektorem Przedszkola „Bajeczka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej. Jest absolwentem wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.
Był pierwszym Kuratorem Oświaty w Białymstoku po zmianach w 1990 roku, a także starszym  wizytatorem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Białymstoku.
Jest Wolontariuszem. Był w latach 1990 – 2004 Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wcześniej Miasta Białegostoku, a później województwa  podlaskiego. Od 1998r. do 2004r. pełnił funkcję Rzecznika Praw Dziecka.

W 2002r. w plebiscycie mieszkańców Białegostoku został „Białostoczaninem Roku.” Jest od 1990r. w Zarządzie Międzynarodowej Organizacji „Arcobaleno” przy ONZ działającej na rzecz dzieci w Europie i Afryce. W latach 2010 – 2014 był radnym Gminy Turośń Kościelna.
Uczył jako nauczyciel w I LO i SP nr 19 w Białymstoku. Był dyrektorem szkół podstawowych i średnich oraz społecznych, SP nr 3. Zakładał pierwsze szkoły prywatne i społeczne na Podlasiu oraz na Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie. Ratował skutecznie małe szkoły wiejskie przed likwidacją. Tak stało się też z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Niewodnicy Kościelnej, którą uratował w 2009r. Utworzone: Szkoła i Przedszkole „Bajeczka” rozwijają się z dużym rozmachem ku zadowoleniu dzieci i rodziców. Są ważnym ośrodkiem życia oświatowego i kulturalnego Niewodnic i gminy.

e-mail: marekdanilewicz@poczta.onet.pl 

 t. : (85) 650 45 75  k. : +48 511 603 655