Informacje o egzaminie ósmoklasisty

W 2023r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony

od 23 do 25 maja 2023r. (wtorek – czwartek)

Zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

Czas wydłużony

23 maja

wtorek

Język polski

9.00

120

 min.

180

min.

24 maja

środa

Matematyka

9.00

100

min.

150

min.

25 maja

czwartek

Język angielski

9.00

90

 min.

135

min.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca 2023r. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Loginy i hasła zostały już przekazane uczniom do samodzielnego sprawdzenia wyników.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają w dniu 6 lipca 2023r. od godz. 11.00 do 12.00.

Dyrektor