Kalendarz szkolny

Rok szkolny 2023/2024

Lp.

WYDARZENIE

DATA

    1.

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023r

    2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 XII 2023r

 

    3.

Ferie zimowe

22. I .- 04 II 2024r

 

    4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.III. – 2 IV 2024r

 

    5.

Egzamin ósmoklasisty

14 – 16 V 2024r

 

    6.

Zakończenie roku szkolnego

2023/2024

21 VI 2024r

 

   7.

Ferie letnie

22 VI – 31 VIII 2024

 

Harmonogram uroczystości, imprez klasowych i szkolnych.

Lp.

Wydarzenie

Odpowiedzialni

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024:

  a)msza św. w Kościele Parafialnym

  b)rozpoczęcie roku szkolnego i spotkanie uczniów z wychowawcami

katecheci, dyrektor, nauczyciele-wychowawcy

4 IX 2024r

2.

Rajd rowerowy „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”

p. M. Kozicki

p. M. Danilewicz j.

wrzesień

3.

Dzień Edukacji Narodowej

p. M. Romanowska

p. M. Danilewicz j.

16 X 2023r

4.

Wszyscy do Hymnu

– śpiewanie wspólne Hymnu Narodowego

wychowawcy

p. M Danilewicz j.

10 X 2023r

5.

Rocznica Odzyskania Niepodległości – apel

p. A. Łukaszuk-Okurowska

10 X 2023r

6.

Wigilia szkolno-przedszkolna

kuchnia wychowawcy klas

22 XII 2023r

7.

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Bożonarodzeniowej

p. K. Kołos

XII 2023r – I.2024r

 

8.

Zabawa noworoczna

wychowawcy klas

5 I 2024r

 

9.

Święto Narodowe Trzeciego Maja – apel

p. M. Romanowska

p. A. Łukaszuk-Okurowska

30 IV 2024

10.

Święto Rodziny:

– Dzień Matki, Ojca

i Dzień Dziecka

wychowawcy

koordynacja p. K. Kołos

10 VI 2024r

11.

Ślubowanie Klas Pierwszych

p. K. Dąbrowska

14 VI 2024r

12

Zakończenie roku szkolnego

odpowiedzialni:

p. M. Kozicki

p. B. Abramowicz

p. M. Danilewicz j.

21 VI 2024r

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

 


1.    13 X 2023r  –  Dzień Edukacji Narodowej 

                      – czynne przedszkole i świetlica

                         z  wyżywieniem,                         

2.    02 XI 2023r  – Święto Zmarłych,

3.    02 V 2024r  – Dzień Flagi (czwartek),

4.   31 V 2024r  –  piątek po Bożym Ciele,

5.   13 VI 2024r –  Święto Antoniego – czynne przedszkole

                         i świetlica szkolna.