Konkurs Plastyczny pt. „Mistrzostwa w Piłce Nożnej w dziecięcych obrazach”

W związku z rozpoczynającymi się XXIII Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze ogłaszam Konkurs Plastyczny pt. „Mistrzostwa w Piłce Nożnej w dziecięcych obrazach”

Technika wykonania: dowolna
Wielkość prac: A4 lub A3
Podział wiekowy:
1. Oddziały przedszkolne,
2. kl. I- III
3. Kl. IV – VIII
Termin: do 15 XII 2022r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dn. 19 XII 2022r.

Prace „gromadzą” wychowawcy klas i oddz. przed. i przekazują do sekretariatu do 15 XII 2022r.

Niewodnica Kościelna, 2022.11.21