Międzynarodowy Festiwal Sztuk Plastycznych i Muzycznych
“Dzieci chcą żyć w pokoju, nigdy więcej wojny”

WYNIKI

         MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUK PLASTYCZNYCH I MUZYCZNYCH

 „Dzieci chcą żyć w pokoju, nigdy więcej wojen”

        Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Napłynęło ponad tysiąc przepięknych utworów i prac.

          Szczególnie wyróżniły się szkoły z Lublina, Rzeszowa i Wrocławia oraz Podlasia.


Wyniki:

Kategoria muzyczna:

I miejsce – Amelia Reszak – Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów  Lubelszczyzny w Lublinie

I miejsce – Chór „Viva” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku


Kategoria plastyczna:

I miejsce – Tomasz Wnorowski – Szkoła Filialna w Sochoniach

II miejsce – Agnieszka Danilewicz – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej

III miejsce – Julia Lichwa – Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

III miejsce – Gabriela Ożarowska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej.


Gratulacje i podziękowania.

          Przypominamy, że honorowy patronat na Festiwalu objęli m. innymi:

–  Pan Przemysław Czarnek –  Minister Edukacji i Nauki,

–  Pan Dariusz Piontkowski – Wiceminister Edukacji i Nauki,

–  Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek – Metropolita Białostocki,

–  Pan Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP,

–  Pan Bohdan Pankowski – Wojewoda Podlaski,

–  Pan Andrzej Parafiniuk – Konsul Honorowy Finlandii,

     Ponadto Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser – Duda popierała idee Festiwalu. 

Niewodnica Kościelna, 2023.11.11 


Dyrektor
Marek Danilewicz