Projekty

Od października rozpoczął się Projekt “Nowoczesna Edukacja” 2020 r.

         Po wygranym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski z Wojewódzkim Urzędem Pracy na projekt z dofinansowaniem Unii Europejskiej związany z podniesieniem kompetencji dzieci i nauczycieli i doposażeniem szkoły i oddziałów przedszkolnych rozpoczynamy realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja” zajęcia – po rekrutacji – rozpoczynają się od początku października 2020r.
          W ramach projektu będą zorganizowane zajęcia dodatkowe 
(pełen wykaz na oddzielnej stronie) wyjazdy do teatru i kina oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
         Ponadto powstanie nowoczesna pracownia informatyczna z najnowocześniejszym sprzętem. Projektem objęci też będą nauczyciele, którzy skorzystają z różnych form doskonalenia.

Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.