Ogłoszenie

Uczniowie klasy VIII

Odbiór zaświadczeń egzamin ósmoklasisty 
w dn. 7 VII 2022r. od godz. 14.00 
(kart zdrowia też)

Dyrektor