Pracownicy szkoły

Lista nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
w Niewodnicy Kościelnej 2022/2023

lp.  imię i nazwisko  przedmiot 
1. Danilewicz Marek  Dyrektor 
2. Danilewicz Marek
jr.  
zastępca Dyrektora, wychowanie
fizyczne
3. Abramowicz
Bogumiła 
język angielski 
4. Aleksiejuk Gabriela
Anna  
nauczyciel
wspomagający, wychowawczyni kl. IV
5. Augustynowicz  Dorota  język niemiecki 
6. Augustynowicz
Patrycja  
nauczyciel
wspomagający 
7. Czajkowska
Małgorzata  
język angielski, wychowawczyni kl. VIII
8. Czubaty Tomasz   doradca zawodowy 
9. Czyżewska Emilia  pomoc
nauczyciela 
10. Danilewicz
Szymon 
wychowanie
fizyczne 
11. Danilewicz
Urszula 
pracownik
sekratariatu 
12. Dąbrowska
Katarzyna  
język rosyjski,
nauczyciel wspomagający 
13. Dorota Czekałow –
Bąba 
nauczanie początkowe,
wychowawczyni kl. III
14. Gąsowska Alicja  przyroda,
biologia 
15. Gontarczuk Aneta   pedagog 
16. Gorzkowska Anna   psycholog 
17. Gryko Emilia   wychowanie
fizyczne 
18. Jasińska Żaneta   wychowanie
przedszkolne gr. 5- latków 
19. ks. Jóżwik
Jarosław 
religia
prawosławna 
20. Judycka
Magdalena  
pomoc nauczyciela gr.
4- latków 
21. Kamińska
Magdalena 
wychowanie fizyczne,
zajęcia sensoryczne, gimnastyka korekcyjna 
22. Kapitan
Małgorzata 
chemia 
23. Kasyańska Kinga  pomoc nauczyciela gr.
3- latków 
24. Kołos Katarzyna  logopeda, wychowawczyni  kl. V
25. Kossakowska
Magdalena  
język polski 
26. Kozicki Mariusz  historia,
geografia, WOS, technika, informatyka, zajęcia szachowe, wychowawca
kol. VI
27. Kulesza Ewelina  wychowanie
przedszkolne gr. 6- latków 
28. Kuszczuk Marta   logopedia 
29. Laszuk Inna  język rosyjski,
nauczyciel wspomagający 
30. Łukaszuk Ożarowska
Anna  
nauczanie początkowe,
wychowawczyni kl. I
31. Maciejczyk Edyta  pomoc nauczyciela gr.
6- latków 
32. Milata Izabela   wychowanie
przedszkolne gr. 4- latków 
33. ks. Okułowicz  Mariusz  religia
katolicka 
34. Okurowska Anna  nauczanie początkowe,
wychowawczyni kl. II
35. Romanowska
Magdalena  
muzyka, plastyka 
36. Roszkowski
Daniel 
informatyka 
37. Rudak Magdalena  pomoc
nauczyciela 
38. Siekierka  Katarzyna   pomoc
nauczyciela 
39. Wawiernia
Justyna  
matematyka, fizyka, wychowawczyni kl. VII
40. Wróbel  Joanna  wychowanie
przedszkolne, wychowawczyni gr. 3- latków 
41. Wysocka – Łodzińska
Agnieszka  
pomoc
nauczyciela 
42. Danilewicz
Grzegorz 
trener szkółki  piłkarskiej  
lp.  Pracownicy szkoły  funkcja 
1. Danilewicz Urszula  obsługa sekratariatu 
2. Rogalski Grzegorz  BHP
3. Al-Shokliya Sara  Ochrona Danych Ośobowych 
4. Sobolewska Urszula  intendentka 
5. Brzozowska Elżbieta  kucharka 
6. Kajewska Marta   kucharka 
7. Maksimiuk Joanna  kucharka 
8. Kuczyńska Anna   ekipa sprzątająca 
9. Makitskaya Danuta  ekipa sprzątająca