Dokumenty odnośnie

„Standardów Ochrony Małoletnich” 

     1.   Dokumenty znajdują się w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi „Bajeczka” w Niewodnicy Kościelnej.

 2.   Na stronie internetowej szkoły (Standardy Ochrony Małoletnich)

 3.   W pokoju nauczycielskim.