Święto Narodowe Trzeciego Maja

Z okazji

 Święta Narodowego

3 Maja

Życzymy sobie, aby pokój zapanował na całym świecie

„Jeszcze Polska nie zginęła”