Uroczyste zakończenie roku przedszkolno – szkolnego 2021/2022

Ranek 23 czerwca 2022 był piękny, słoneczny, a temperatura umiarkowana. Czyli jak zwykle na zakończenie roku w naszym przedszkolu i szkole. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym z udziałem przedszkolaków, uczniów i rodziców oraz nauczycieli i dyrekcji. Należy dodać, że na organach grała i pięknie śpiewała nasza „własna” organistka p. Ewelina Kulesza – nauczycielka przedszkola.

Następnie o godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczystość na placu rekreacyjnym, wśród drzew i ogrodów. Zgromadziła ona ok. 500 osób. Najpierw poczet sztandarowy umieścił flagę państwową na maszcie i odśpiewano hymn państwowy, zaś Genia uczeń z Ukrainy odśpiewał hymn ukraiński. Rozległy się spontaniczne oklaski. Głos zabrał p. dyrektor Marek Danilewicz, który powitał zebranych gości oraz krótko przedstawił najważniejsze osiągnięcia w minionym roku. Zwrócił też uwagę na zorganizowany przez szkołę Ogólnopolski Festiwal Sztuk Plastycznych i Wokalnych „Dzieci chcą żyć w pokoju. Nigdy więcej wojen” z zaznaczeniem, że jest adresowany do dzieci z Polski i Europy. Patronat objęli m. in. Minister Edukacji Pan Przemysław Czarnek, Posłowie, Konsulowie, Wojewoda, Marszałek oraz ks. Arcybiskup Józef Guzdek. Festiwal jest wspierany przez Kancelarię Prezydenta RP i Premiera RP.

W dalszej kolejności zostały wręczone nagrody wyróżnionym uczniom. Nagroda p. Wójta Gminy, którą wręczył osobiście Pan Wójt Grzegorz Jakuć dla Gabriela Nowika. Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy otrzymała Ada Fiłatiuk, a Nagrodę Dyrektora otrzymali Kaja Bąba, Tomasz Borowik i Szymon Sawicki. Pan Dyrektor podziękował też rodzicom za pomoc, a niektórzy otrzymali specjalne podziękowania: Pan Grzegorz Nienajadło, P. Czarek Swicki, P. Robert Więcko, P. Wojciech Aleksiejuk i Państwo Trzaskowie.

Przyszedł moment pożegnania uczniów kl. VIII. Były wzruszenia i łzy oraz podziękowania. Życzymy im sukcesów w dalszej edukacji. Na zakończenie tej części nagrody za wspaniałe wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego otrzymały: Agnieszka Olszewska z kl. VII i Agnieszka Danilewicz z kl. IV. Na koniec były jeszcze popisy artystyczne. Najpierw przedszkolny, a później uczniowski. Było pięknie. 

Wspaniałych i udanych wakacji.