Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Po kilku dniach o zmiennej pogodzie, poranek 20 VI 2024r powitał piękną, słoneczną pogodą.

Przygotowania do uroczystości już były zakończone.

O godzinie 915 – rozpoczęła się Msza Święta w Kościele Parafialnym w intencji przedszkolaków, uczniów i wszystkich pracowników szkoły wraz z rodzicami.

Około godz. 1030 na placu zabaw zaczęli gromadzić się uczniowie i rodzice oraz zaproszeni goście.

Po odśpiewaniu najstarszego hymnu „Bogurodzica” i „Mazurka Dąbrowskiego” i wciągnięcia flagi na maszt, rozpoczęła się uroczystość.

Następnie  głos zabrał Pan Dyrektor Marek Danilewicz, który powitał wszystkich gorąco, a szczególnie zaproszonych gości.

Następnie podsumował miniony rok szkolny, zwracając uwagę na wysoki poziom nauczania (np. egzamin ósmoklasisty z matematyki średnia 73%, a gmina 45%), udział uczniów z sukcesami w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskim.

Przeprowadzono remonty generalne instalacji elektrycznej, remonty bieżące placu zabaw i elewacji budynku, doposażenie kuchni.

Utworzone zostały nowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne np. koło kulinarne, koło kroju i szycia, koło gitarowe.

Byliśmy organizatorami Konkursów Międzynarodowych, których patronem byli m. in. Prezydent RP, Premier, Wojewoda, Posłowie na Sejm, Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup.

Rozbudowany został plac zabaw i utworzony plac dla malucha, odremontowana została Wieża Wolności i reklama szkoły. Owocuje sad szkoły.

Społeczność szkolna wypracowała system własnej pomocy, uczniowie tworzą rozumiejącą się grupę.

Jest bezpiecznie, twórczo i  rodzinnie.

Na zakończenie życzył Pan Dyrektor spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Następnie wręczono główne nagrody:

Nagrodę Wójta Gminy otrzymał HenadiiSolovei, nagrodę wręczyła Pani inspektor gminy Ewa Dryl,

Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy otrzymała Gabrysia Jarosiewicz – nagrodę wręczył Prezes SPN – Zdzisław Narel.

Nagrody Dyrektora otrzymali: Agnieszka Grochowska, Zuzanna Sochoń      i Maria Trzaska.

Nagrodę specjalną za najlepsze wyniki w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich otrzymała Agnieszka Danilewicz z klasy VI.

​​Następnie odbyło się pożegnanie klasy VIII.

Popłynęły łezki, bo niektórzy byli łącznie 11-12 lat w tej szkole.

Potem Pan Dyrektor wręczył podziękowania za zaangażowanie w pracy szkoły następującym osobom: Panu Czarkowi Sawickiemu, Panu Grzegorzowi Żurkowi, panu Grzegorzowi  Nienajadło.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna:

– wystąpili gitarzyści

– chór 100-osobowy odśpiewał pieśń „Wolna Polska”

– a gimnastyczki uraczyły nas pięknymi popisami gimnastycznymi.

Następnie wszyscy poszli do klas po odbiórświadectw i upominków, goście zostali zaproszeni na herbatkę i poczęstunek, a potem dołączyli nauczyciele i pracownicy szkoły.

​​​​Spokojnych i bezpiecznych wakacji.