Narodowe czytanie

Jak co roku na apel Pana Prezydenta Naszego Kraju bierzemy udział w tym ważnym przedsięwzięciu.

Najpierw w dn. 5 IX 2021r. uczestniczyliśmy w „Narodowym czytaniu” organizowanym przez TPN, zaś we wtorek 7 września 2021r. zorganizowaliśmy tę uroczystość w szkole i przedszkolu.

Utwór  „Moralność Pani Dulskie” G. Zapolskiej odczytali uczniowie kl. VIII.

Opiekę literacką sprawowała Pani Magdalena Kossakowska.

W trakcie uroczystości Pan Dyrektor opowiedział o twórczości G. Zapolskiej i o okolicznościach powstania utworu, który jest znany wystawiany przez liczne teatralne obecnie.

W przyszłym roku będziemy czytać  „Ballady i romanse” A. Mickiewicza