Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne

 1. Warsztaty z języka angielskiego.
 2. Warsztaty z języka polskiego.
 3. Warsztaty matematyczne.
 4. Koło „Młodego chemika”
 5. Koło szachowe.
 6. Koło „Kocham historię”
 7. Zajęcia informatyczne.
 8. Koło języka rosyjskiego
 9. Robotyka
 10. Rytmika
 11. Zajęcia taneczno – ruchowe
 12. Koło „Lubię spiewać”
 13. Koło „Mówię pięknie i poprawnie”
 14. Koło Młodego Aktora
 15. Szkółka piłkarska – przedszkole
 16. Szkółka piłkarska – szkoła
 17. Trening Umiejętności Społecznych
 18. Apteczka Pierwszej Pomocy
 19. Program „Przyjaciele zippiego”
 20. Zajęcia psychologiczno – terapeutyczne.
 21. Terapia ręki