Osiągnięcia i sukcesy

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020/2021

 Uczniowie kl. VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej spisali się doskonale.

Średnia Szkoły – 80 %

dla porównania:

średnia gminy – 61 %

średnia powiatu – 55,33%

Z matematyki mamy najwyższą średnią w województwie – 84 %

Podobnie jest z językiem angielskim – 93 %

Aż uczniów (na 16 zdających) osiągnęła ponad 90 %. Najwyższy wynik to 98 %, w tym uczniów z języka angielskiego osiągnęło 100 % a z matematyki (rewelacja) 5 uczniów.