Bajeczni Adwokaci

Na moje zaproszenie Naczelna Rada Adwokatów wyraziła chęć przeprowadzenia spotkań edukacyjnych     z uczniami w ramach akcji „Bajeczni adwokaci”

Spotkania te odbędą się 28 kwietnia 2023r. (piątek)

Początek: I grupa – godz. 9.00 (oddz. przedszkolne)

                  II grupa – godz. 10.00 (kl. I – III )

Cele spotkania:

– przybliżenie uczniom zawodu adwokata

– promowanie czytelnictwa wśród młodego pokolenia.

Podstawę do prowadzenia akcji jest książka przygotowana przez Naczelną Radę Adwokatów

„Leśne sprawy Misia Adwokata”

Zapraszam! Spotkanie jest bezpłatne.

Dyrektor

 

 

Niewodnica Kościelna, 2023.04.18